Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 12 / Soạn bài Tuyên ngôn độc lập – Tác phẩm

Soạn bài Tuyên ngôn độc lập – Tác phẩm

Soạn bài Tuyên ngôn độc lập – Tác phẩm

Bài làm

Câu 1. Nêu bố cục của bản Tuyên ngôn Độc lập

Bản Tuyên ngôn độc lập gồm có 3 phần:

Phần 1. Từ đầu đến “không ai có thể chối cãi được”: Cơ sở lí luận của bản Tuyên ngôn độc lập.

Loading...

Phần 2. Tiếp theo đến “phải được độc lập”: Tố cáo tội ác của thực dân Pháp và sự thật nước Việt Nam dành độc lập từ tay phát xít Nhật chứ không phải Pháp.

Phần 3. Còn lại: Lời tuyên bố độc lập.

Câu 2. Việc trích dẫn Tuyên ngôn độc lập (1776) của nước Mĩ và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền (1791) của Cách mạng Pháp trong phần mở đầu có ý nghĩa gì?

Việc trích dẫn Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ và tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp trong phần mở đầu đã đặt cơ sở lí luận, nền tảng vững chắc cho bản Tuyên ngôn của chúng ta. Nền độc lập của chúng ta là điều đáng ra chúng ta phải có, phải được hưởng. Đó là điều mà toàn thế giới, kể cả những nước lớn mạnh cũng công nhận. Cách viết của Bác đồng thời cũng chính là thủ pháp gậy ông đập lưng ông, lấy chính lí lẽ và luận điệu của thực dân Pháp để bác lại chúng.

Thông qua việc trích dẫn bản tuyên ngôn của hai đất nước lớn mạnh này, Bác đã đặt dân tộc ta ngang hàng với đế quốc Mỹ và thực dân Pháp, chúng ta không phải là nước dưới, nước nô lệ của họ.

Soan-bai-Tuyen-ngon-doc-lap

Câu 3. Trong phần thứ hai của bản tuyên ngôn, tác giả đã lập luận như thế nào để khẳng định quyền độc lập tự do của nước Việt Nam ta?

Trong phần thứ hai của bản tuyên ngôn, tác giả đã vạch rõ tội ác của thực dân Pháp đối với đất nước ta. Chúng đã gieo rắc tội ác với đất nước ta trên tất cả các mặt trận chính trị, kinh tế, quân sự:

Về chính trị: chúng lập ra nhà tù, thi hành nhiều chính sách, chúng ràng buộc ta, dùng thuốc phiện.

Về kinh tế: chúng bóc lột dân ta, câu kết với phát xít Nhật để bóc lột và đàn áp dân tộc ta, chúng đầu độc ta bằng thuốc phiện và rượu.

Về quân sự: chúng quỳ gối dâng nước ta cho phát xít Nhật, chúng khủng bố các cuộc chiến đấu của ta…

Tội ác của thực dân Pháp đối với dân tộc ta là vô biên, trên khắp các lĩnh vực, mặt trận. Khi phát xít Nhật tiến vào, chúng quỳ gối dâng nước ta cho Nhật chính vì vậy thực chất ta dành lại độc lập là từ tay Nhật chứ không phải Pháp.

Chính bởi những lí lẽ đanh thép, lập luận sắc sảo chặt chẽ ấy, tác giả đã chứng minh rằng việc chúng ta giành lại được độc lập là việc làm hoàn toàn đúng đắn, dân tộc ta có quyền được hưởng độc lập tự do và không ai có thể cướp đi quyền đó.

Câu 4. Tuyên ngôn độc lập thể hiện phong cách nghệ thuật của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong văn chính luận: ngắn gọn, trong sáng, giản dị mà súc tích, đanh thép, sắc sảo. Hãy làm sáng tỏ điều đó?

Bản Tuyên ngôn độc lập là một áng văn chính luận xuất sắc, thể hiện phong cách nghệ thuật của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lời lẽ của bản tuyên ngôn vô cùng ngắn gọn, Bác đã tái hiện cả một tiến trình lịch sử quan trọng của cả đất nước với những sự kiện quan trọng nhất chỉ bằng một văn bản vẻn vẹn vài trang giấy. Nội dung được cô đọng, súc tích nhưng đầy đủ và rõ ràng.

Bản tuyên ngôn cũng đồng thời rất trong sáng, giản dị, lời lẽ trong bản tuyên ngôn hết sức bình dị, dễ hiểu, cách diễn đạt rõ ràng, sáng ý.

Lập luận đanh thép, sắc sảo: các dẫn chứng mà tác giả đưa ra vô cùng chặt chẽ, cụ thể, rõ ràng. Đó là những bằng chứng không ai có thể thay thế, chối cãi được. Ngòi bút của tác giả vừa mạnh mẽ, hùng hồn, đanh thép vừa trữ tình, linh hoạt. Đây là bản tuyên ngôn vừa có giá trị lịch sử chính trị và là một tác phẩm xuất sắc của văn học Việt Nam.

Loading...

Check Also

Soan-bai-Nhung-dua-con-trong-gia-dinh

Soạn bài Những đứa con trong gia đình

Bài làm Câu 1. Đoạn trích được trần thuật chủ yếu từ điểm nhìn của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *