Home / SOẠN VĂN / Soạn bài Hồi trống Cổ Thành (La Quán Trung – Ngữ văn 10, tập 2)

Soạn bài Hồi trống Cổ Thành (La Quán Trung – Ngữ văn 10, tập 2)

 (Soạn văn lớp 10)  Soạn bài Hồi trống cổ thành của tác giả La Quán Trung (Ngữ văn 10, tập 2)

BÀI LÀM

Câu 1: Tại sao Trương Phi nổi trận lôi đình định đâm chết Quan Công?

Trả lời:

Loading...

Trương Phi nổi trận lôi đình định đâm chết quan công bởi vì:

– Trương Phi nghi ngờ Quan Công “Bỏ anh, hàng Tào, được phong hầu tước, nay lại đến đây lừa tao” . Có thể phân tích lập luận của Trương Phi như sau:

+ Bỏ anh – Lưu Bị  là anh em kết nghĩa vườn đào với Quan Công và Trương Phi, phản bội Lưu Bị là bất nghĩa. Đồng thời Lưu Bị lại là người đứng đầu của nước Thục, phản bội Lưu Bị là bất trung với vua với nước)

+ Hàng Tào:  Với Trương Phi, việc Quan Công quy hàng Tào Tháo không chỉ là bất trung mà còn là kẻ hèn hạ, nhu nhược, run sợ trước quân Ngụy

+ Được phong hầu tước: Từ việc này, Trương Phi khẳng định Quan Công là kẻ tham lam, muốn có địa vị cao, có nhiều của cải

+ Đến đây lừa tao: Trương Phi cho rằng Quan Công gian trá, xảo quyệt đến để lừa bắt mình.

=> Với một tướng võ, tính tình dứt khoát, quyết liệt lại ngay thẳng, trung thành “thà chịu chết không chịu nhục…trượng phu không thờ hai chủ” Trương Phi không chấp nhận cho hành động phản bội của Quan Công. Không những thế, Trương Phi không hề vì tình cảm riêng mà tha thứ , sẵn sàng đâm chết Quan Công.

Câu 2: Vì sao có thể đặt nhan đề đoạn trích là “Hồi trống Cổ thành” ?

Trả lời:

 Trong đoạn trích, hình ảnh “hồi trống Cổ thành” được miêu tả bằng ba câu (Quan Công chẳng nói một lời múa long đao xô lại. Trương Phi thẳng cánh đánh trống. Chưa dứt một hồi, đầu Sái Dương đã lăn dưới đất) là một biểu tượng nghệ thuật mang ý nghĩa xuyên suốt:

– Hồi trống hóa giải mối nghi ngờ của Trương Phi, minh oan cho Quan Công “chưa dứt một hồi, đầu Sái Dương đã lăn dưới đất”.

– Hồi trống phê phán cái lập lờ, không dứt khoát của Quan Công (Phải đến khi Trương Phi ra điều kiện, Quan Công mới hành động”

– Hồi trống biểu dương, ca ngợi sự cương trực, dứt khoát, rõ ràng của Trương Phi (Thẳng cánh đánh trống, không nương nể tình anh em. Ra điều kiện để Quan Công chứng tỏ lòng trung thành của mình)

– Hồi trống đoàn tụ anh em. Sau tất cả nghi ngờ, hồi trống minh chứng tấm long trung của Quan Công, Trương Phi hiểu ra, anh em đoàn tụ.

 Câu 3: Có ý kiến cho rằng “nóng như Trương Phi” còn là nóng lòng muốn biết sự thực, nóng lòng xác định phải trái, đúng sai, chứ không phải chỉ là nóng nảy do cá tính gàn dở. Anh (chị) có đồng ý không? Vì sao?

Trả lời:

    Đây là một ý kiến có lí. Bởi vì: Bản chất của Trương Phi là người ngay thẳng, dứt khoát, quyết liệt (thể hiện ở quan điểm “thà chịu chết không chịu nhục…trượng phu không thờ hai chủ” và hành động khi nghe tin Quan Công đến). Chính vì vậy, Trương Phi không chấp nhận thái độ lập lờ, quanh co của Quan Công, muốn khẩn trương làm rõ trắng đen, ngay lập tức vạch rõ ranh giới bạn – thù.

    Tuy nhiên tính cách nóng nảy của Trương Phi cũng mang tính chất lỗ mãng của tướng võ ‘hữu dũng vô mưu”. Khi Quan Công đến, chưa biết phải trái đúng sai, chỉ dựa vào lập luận của mình kết tội anh em kết nghĩa, thậm chí định đâm chết Quan Công.

Câu 4: Tại sao nói: nếu không có chi tiết Trương Phi thẳng tay giục trống thì đoạn văn sẽ tẻ nhạt, mất hết ý vị Tam quốc?

Trả lời:

– Đặc trưng của Tam quốc chính là không khí chiến trận hào hùng, chi tiết Trương Phi thẳng tay giục trống như tái hiện lại trên trang giấy không khí chiến trận sục sôi, hào sảng của thời Tam quốc phân tranh.

– Hồi trống giục của Trương Phi thể hiện tính cách bộc trực, ngay thẳng của Trương Phi và là thước đo bản lĩnh, tài năng của Quan Công làm nên một thiên anh hùng ca bất tử.

– Đây cũng chính là chi tiết cao trào khiến cho quá trình giải oan cũng như cuộc hội ngộ của những người anh hùng trở nên lớn lao, kì vĩ và mang âm hưởng hào hùng.

LUYỆN TẬP

  1. Kể lại câu chuyện bằng một đoạn văn dài khoảng 30 dòng.

Trả lời:

    Quan Công đưa hai chị sang Nhữ Nam. Khi đến Cổ Thành thì nghe được tin Trương Phi đang ở đó. Quan Công mừng rỡ sai Tôn Càn vào thành báo tin, bảo Trương Phi ra đón hai chị.

    Trương Phi khi nghe báo tin hết sức giận dữ, chẳng nói chẳng rằng, vác xà mâu, lên ngựa, lao tới mắng chửi, một mực đòi giết Quan Công. Quan Công tránh được mũi mâu, hết lời phân trần, giải thích nhưng Trương Phi vẫn bỏ ngoài tai.

.   Vừa lúc đó, tên tướng Tào là Sái Dương dẫn quân đuổi đến. Nghi ngờ Quan Công sắp đặt để bắt mình, Trương Phi càng tức giận. Trương phi ra điều kiện Quan Công phải chém đầu Sái Dương sau ba hồi trống để chứng tỏ lòng trung nghĩa. Quan Công chẳng nói chẳng rằng múa long đao xô lại. Trương Phi thẳng tay đánh trống. Chưa dứt một hồi trống, đầu Sái Dương lăn dưới đất. trương Phi bấy giờ mới tin anh là thực, cúi đầu thụp lạy Vân trường.

  1. Tính cách của Trương Phi biểu hiện qua những chi tiết nào?

Trả lời:

Tính cách Trương Phi được thể hiện qua các chi tiết:

  • Chẳng nói chẳng rằng, lập tức mặc áo, vác mâu lên ngựa, dẫn một nghìn quân đi tắt cửa bắc => Tính cách khẩn trương, dứt khoát và quyết liệt.
  • Xưng hô mày – tao, lập luận “Mày bỏ anh, hàng Tào Tháo, được phong hầu tước, nay lại đến đây đánh lừa tao! Phen này tao quyết sống chết với mày” => Tính tình nóng nảy, lỗ mãng, suy nghĩ đơn giản, thẳng thắn đặc trưng tướng võ. Bên cạnh đó chi tiết cũng cho thấy Trương Phi là người chính trực, không nể vị tình thân mà bỏ qua cho kẻ phản bội.
  • Quan điểm “trung thần thà chịu chết không chịu nhục…trượng phu không thờ hai chủ” => Con người trung thành, ngay thẳng.
  • Ra điều kiện để Quan Công chém đầu Sái Dương sau ba hồi trống => Con người thận trọng.
  • Khi Quan Công chém được đầu Sái Dương, chưa tin hẳn, “hỏi kĩ việc ở Hứa Đô” qua một tên lính => Thận trọng
  • Nghi ngờ được hóa giải, “rỏ nước mắt thụp lạy Vân Trường” => Con người coi trọng tình cảm, hết long phục thiện, biết sai thì sửa, không cố chấp.
  1. Tính cách của Trương Phi và Quan Công khác nhau như thế nào?

Trả lời:

Trương Phi Quan Công
Ngay thẳng, cương trực _ Khôn ngoan, biết tiến biết thoái, suy nghĩ về đại cục.

   Có thể ẩn nhẫn, nương nhờ bên phía kẻ thù chờ ngày phản kháng “thân tại Tào doanh, tâm tại Hán”

Lỗ mãng, nóng nảy _Nhún nhường, độ lượng

  Xưng hô: hiền đệ – ta, em – ta

  Hết sức thanh minh một cách từ tốn, điềm tĩnh.

_ Bên cạnh đó, Quan Công cũng là con người tài năng, sức mạnh to lớn khi chém đầu tên tướng giặc sau một hồi trống.

 >>> Xem thêm:

Loading...

Check Also

Soan-bai-Hoi-trong-co-thanh

Soạn bài Hồi trống cổ thành

Đề bài: Soạn bài Hồi trống cổ thành Bài làm Câu 1. Tại sao Trương …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *