Home / Tươi Trương Thị

Tươi Trương Thị

Soạn bài Thuốc của Lỗ Tấn

(Soạn văn lớp 12)  Soạn bài Thuốc của Lỗ Tấn BÀI LÀM Câu 1: Ý nghĩa của hình tượng chiếc bánh bao tẩm máu người? Trả lời: Hình tượng chiếc bánh bao tẩm máu người được miêu tả “một chiếc bánh bao màu đỏ tươi, cái màu đỏ ấy cứ …

Read More »

Collection of premium WordPress themes